ANTENA IN YOU2とは

ANTENA IN YOU2

第一期

kousuke takahara

keshino kazuya

tasaka toru

yoshiki furuta

 

第二期

kousuke takahara

ryota shiraishi

tasaka toru

第三期

kousuke takahara

keito nagao

sota setoguchi

第四期

kousuke takahara

keito nagano

tkg

sota setoguchi

第五期

kousuke takahara

keito nagano

eriko suzuki

sota setoguchi

 

サポート

yuki asakura

daisuke fujita

kumachan

 

次で第6期か。